خریدار ورق روغنی - RFQ-5232

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی 30 میل عرض 1000 * 6 تعداد 4 برگ هستیم.

03 خرداد، 1401
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید