صنایع فولادی آذر گستر سدید

امینی حسین امینی

74%

خرید مواد اولیه نورد گرم

دسته محصولات :

قراضه (ضایعات)

خرید سر ورق و ۲۰ میل الی ۵۰ میل میان خطی قطر ۲۵ الی ۷۰

24 بهمن، 1397