خریدار ورق استیل - RFQ-5066

دسته محصولات :

استیل

خریدار ورق استیل ابعاد 6*100و 6*150 و 6*200 و 6*50 گرید 310 طبق مشخات عگس ضمیمه هستم.

فایلهای ضمیمه :
10 اردیبهشت، 1401
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات استیل

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید