صنایع فولادی آذر گستر سدید

امینی حسین امینی

74%

درخواست خرید میلگرد - RFQ-22477

دسته محصولات :

میلگرد آجدار

خرید میلگرد نرمال قطر ۲۸ الی ۴۰ خریدار میان خطی کارخانجات ایران

فایلهای ضمیمه :
11 بهمن، 1398