صنایع فولادی آذر گستر سدید

امینی حسین امینی

74%

درخواست خرید میلگرد - شمش - RFQ-22476

دسته محصولات :

میلگرد آجدار شمش

خریدار میلگرد نرمال قطر ۲۸ الی ۴۰ ۷ کیلو به بالا خریدار میان خطی کارخانجات ایران قطر ۳۰ الی ۷۵

فایلهای ضمیمه :
11 بهمن، 1398