اقای ا. هادی

ماهان تجارت

50%
جزئیات...
قراضه و ضایعات
17 اسفند، 1400 2 سال پیش

خرید ضایعات آهن

درخواست خرید ضایعات اهن درتناژ بالا وقیمت مناسب داریم

×