اقای ابوالفضل هادی

41%
جزئیات...
مواد اولیه خام
07 اسفند، 1400 11 ماه پیش

خرید مگنت

درخواست خرید مگنت ازعیار ۴۲ به بالا واف اییو بالای ۱۳ (دانه بندی خرید برای اصفهان،یزد،کرمان) دانه بندی وکلوخه خرید برای زنجان دانه بندی وکلوخه تا یک ملیون تن خرید فوری