اقای ا. هادی

ماهان تجارت

50%
جزئیات...
مواد معدنی
07 اسفند، 1400 2 سال پیش

خرید مگنت

درخواست خرید مگنت ازعیار ۴۲ به بالا واف اییو بالای ۱۳ (دانه بندی خرید برای اصفهان،یزد،کرمان) دانه بندی وکلوخه خرید برای زنجان دانه بندی وکلوخه تا یک ملیون تن خرید فوری

×