تیرآهن (IPE)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

ساخت سوله به ابعاد 24 در 42 با ارتفاع 8 متر قوسی

×