اطلس تجهیز پردیس

حامد رفیعی

74%
جزئیات...
ورق گالوانیزه و رنگی
02 اسفند، 1400 11 ماه پیش

خریدار ورق گالوانیزه

خریدار ورق گالوانیزه ضخامت 1 با عرض کوتاه به میزان یک ظرفیت هستیم .