اقای ابوالفضل هادی

41%
جزئیات...
مواد اولیه خام
23 بهمن، 1400 12 ماه پیش

خرید سنگ آهن

خریدار ،معدن سنگ آهن مگنت فروشی یا پیمانکاری هستیم.