فولاد داتیس سپاهان

مهندس امیر حسین رفیعی

64%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
19 بهمن، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خرید ار ورق ۲ عرض ۱۲۵ گریدSt37

×