اقای ا. هادی

ماهان تجارت

50%
جزئیات...
مواد معدنی
27 دی، 1400 2 سال پیش

خریدار گندله آهن

خریدار گندله آهن زرند،،،.ٱپال به مقدار تناژ بالا هستیم.

×