خرید ورق روغنی - RFQ-4129

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی ضخامت 1/25 عرض 1000 گرید st14 به میزان ظرفیت می باشیم.

23 دی، 1400
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید