اقای ا. هادی

ماهان تجارت

50%
جزئیات...
مواد اولیه خام
27 آذر، 1400 1 سال پیش

خرید همات

درخواست خرید همات هماتیت دانه بندی fe2o3.:: 52. به بالا عیار توتال ۳۸ به بالا بامجوز صادرات نزدیکترین به بندر عباس تناژ ۳۰۰۰۰تن تامین ماهیانه تا ۲۰۰۰۰تن

×