لوله مانیسمان
24 آذر، 1400 1 سال پیش

خریدار لوله مانیسمان و گالوانیزه

خریدار لوله مانیسمان 6 اینچ به ضخامت 7.2 با دنده و بوشن فابریک PLS = یکصدو بیست متر ( 120) لوله گالوانیزه 6 اینچ به ضخامت حداقل 5.5 م م = 360 متر لوله گالوانیزه 3 اینچ به ضخامت حداقل 4.5 م م = 36 متر