خرید داکت فلزی - RFQ-3809

دسته محصولات :

تولیدات و مصنوعات فلزی

خریدار داکت فلزی درب دار عرض پنج تا شش سانت و عمق حدود پنج تا شش سانتی متر به میزان 6 متر هستم.

22 آذر، 1400
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات تولیدات و مصنوعات فلزی

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید