شرکت ابتکار سوله سپاهان

61%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
15 آذر، 1400 1 سال پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق گرم ضخامتهای 6 و 8 و 10 و 15 و 20 گرید ST37 به صورت LC هستیم.