خرید آهن اسفنجی - RFQ-3566

دسته محصولات :

مواد اولیه خام

خرید ار آهن اسفنجی به میزان 1000 تن در پارت اول هستیم. ماهانه بالاي ٢٠ هزار تن مورد نياز است.

30 آبان، 1400
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات مواد اولیه خام

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید