اقای ا. هادی

ماهان تجارت

50%
جزئیات...
مواد معدنی
16 آبان، 1400 2 سال پیش

همات و مگنت و مس و منگنز

خریدار همات و مگنت و مس و منگنز و کروم و سرب و روی می باشیم.

×