مفتول گالوانیزه - RFQ-3333

دسته محصولات :

سیم و سایر مفتول ها

خریدار مفتول گالوانیزه سایز های 0/8 و 212 و 2/5 و 3 از هر کدام 6 تن هستیم.

06 آبان، 1400
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات سیم و سایر مفتول ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید