خریدار شافت - RFQ-3258

دسته محصولات :

تولیدات و مصنوعات فلزی میلگرد ساده

خریدار شافت قطر۶۰میلی طول شافت ۳متر ضد سایش مقاوم در برابر حرارت ۳۰۰درجه

27 مهر، 1400
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات تولیدات و مصنوعات فلزی

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید