احمد موسوی

اهن الات موسوی

52%
جزئیات...
ورق قلع اندود (تین پلیت)
19 مهر، 1400 1 سال پیش

خرید قلع اندود

خریدار ورق قلع اندود با ضخامت 0/2 و سایز 735942 یا 730942 یا 760942 به میزان 200 تن هستیم.