خریدار ورق st 37 - RFQ-3127

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق st 37 با ابعاد زیر هستیم. 2 * 6 مقدار 30 شیت 1/5 * 6 مقدار 12 شیت 1/5 * 6 مقدار 25 شیت

12 مهر، 1400
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید