آریا فولاد دلیجان

علی مظاهری

67%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
12 مهر، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق st 37

خریدار ورق st 37 با ابعاد زیر هستیم. 2 * 6 مقدار 30 شیت 1/5 * 6 مقدار 12 شیت 1/5 * 6 مقدار 25 شیت

×