خرید ورق اسید شویی - RFQ-3013

دسته محصولات :

ورق اسید شویی

خریدار ورق اسید ضخامت 4 میل عرض 1000 به میزان 7 تن هستم.

28 شهریور، 1400
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق اسید شویی

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید