خرید ورق سرد - RFQ-2974

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی ۲ کوتاه و بلند st۱۴ تک رول سبک هستیم.

22 شهریور، 1400
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید