عزیزی

نامیرا فولاد اصفهان

44%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
20 شهریور، 1400 1 سال پیش

خرید ورق گرم

خریدار ورق گرم ضخامتهای 2/5 تا 6 با عرضهای مختلف ولی رند به میزان 1 ظرفیت هستیم