سید جواد حسینیان خطیبی

اهن الات خطیبی

44%
جزئیات...
فلزات آلیاژی
18 مرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار گرد 35 آلیاژی

خریدار گرد سایز ۳۵ گرید ۷۱۳۱ سمانته میزان 15 تن

×