خسروی

آرکا صنعت برش اطلس

68%
جزئیات...
شمش و تختال
15 تیر، 1400 2 سال پیش

خریدار شمش 5sp

خریدار شمش sp5 150*150 طول 6متر مقدار 5000 تن ترجیحا اصفهان

×