سید جواد حسینیان خطیبی

اهن الات خطیبی

44%
جزئیات...
فلزات آلیاژی
06 تیر، 1400 2 سال پیش

خریدار فولاد آلیاژی کربنی ازرولد

سایز ۱۸ و۱۶ ازرولد گرید ۷۰۳۵ یک ظرفیت

×