مقیمی

صنعت فلز لوتوس

44%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
12 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق

خریدار ورق ۶ عرض ۱۵۰ st52 مقدار یک ظرفیت

×