خریدار ورق گرم - RFQ-1670

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق 20میل عرض 1000 * 6000 مقدار مورد نیاز 11 شیت (حدود 11 تن )

25 فروردین، 1400
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید