میلگرد آجدار با سایز 8 الی 18

دسته محصولات :

میلگرد آجدار

درخواست میلگرد آجدار، واسه صادرات به کشور (آفریقا)

16 فروردین، 1400