پارسیان پولاد آرسام

امین شیردل

60%

خریدار ضایعات ویژه و سوپر ویژه

دسته محصولات :

قراضه (ضایعات)

خریدار ضایعات آهن سوپر ویژه و ویژه ظرفیت شرکت سهند تبریز 09143177742شیردل

14 فروردین، 1400