مقیمی

صنعت فلز لوتوس

46%

خریدار ورق گرم - RFQ-1545

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

ورق ۳ سیاه عرض ۱۲۵ st37 فولاد خریدارم 09123311763

25 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)