مقیمی

صنعت فلز لوتوس

48%

سیاه - RFQ-1479

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق ۱/۷ سیاه عرض ۱ 09123311763

14 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)