لوله غیر اسپیرال - RFQ-1466

دسته محصولات :

انواع لوله

خریدار لوله 26 اینچ 8 میل 17 شاخه 30 اینچ 12 میل 4 شاخه 36 اینچ 15 میل 14 شاخه لوله فلزی صنعتی درز مخفی غیر اسپیرال 09125639450

13 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات انواع لوله