خدمات نواربری - RFQ-1454

دسته خدمات :

انواع برشکاری فلزات

برش طولی و یا نواربری کلاف های سرد،گالوانیزه و رنگی از ضخامت ۰٫۳ الی ۲ میلیمتر و تبدیل به نوارهایی با حداقل عرض ۱۵ و حداکثر ۱۲۵۰ میلیمتر

فایلهای ضمیمه :
11 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات انواع برشکاری فلزات

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید