لوله مانیسمان - RFQ-1423

دسته محصولات :

انواع لوله

خریدار لوله مانیسمان با مشخصات زیر می باشیم مانیسمان ضخامت 20 میلیمتر 1/50 ترجیحا قطر 32 مقدار.....1 شاخه 09134344147 صفایی

07 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات انواع لوله