نصرالله زاده

شهرداری ماکو

15%

خریدار لوله - RFQ-1333

دسته محصولات :

انواع لوله

خریدار لوله ستونی و لوله سیاه با مشخصات ارسالی می باشیم. تماس 09144617136

فایلهای ضمیمه :
14 دی، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات انواع لوله