چت

فنی مهندسی فرهنگ ماشین نصف جهان

جواد فرهنگ

74%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
10 مهر، 1402 9 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق 3*1000. St22 و 3*125. St22 رول سبک میباشیم.

×