دژ سازه آرسام (دسا)

علی رضایی

49%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
09 مهر، 1402 2 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق ۱۰ و ۱۵ میل فولاد مبارکه عرض ۱۵۰ خریداریم

×