لاوین آلیاژ آریانا

عليرضا پورجمالى

65%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
03 مهر، 1402 2 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق۵۰ روغنی عرض۸۰ مبارکه st12 ورق ۷۰روغنی مبارکه st16 عرض ۱.۴۵ به بالا میباشیم. ۰۲۱۲۲۷۴۷۸۸۴

×