چت

فردین برش زنگان

فردین رستملو

74%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
28 شهریور، 1402 10 ماه پیش

خریدار ورق روغنی فولاد مبارکه 1250*2

1250*2 (st12) فولاد مبارکه به میزان 29 تن

×