سید امیرحسین رفیعی

حداد صنعت سید عماد

44%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
28 شهریور، 1402 1 هفته پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی به شرح زیر می باشیم: 🔸 ورق روغنی ضخامت 3 🔸 ورق روغنی ضخامت 70 عرض مختلف 🔸 ورق روغنی ضخامت 60 عرض 1120 تا 1320 🔸 ورق روغنی ضخامت 60 عرض 1000

×