بازرگانی حاج محمدی(بازرگانی رسولی)

حاج محمدی

41%
جزئیات...
فلزات آلیاژی
13 شهریور، 1402 3 ماه پیش

خریدار ورق آلیاژی

ورق  دریایی ۸  A36  عرض۱۵۰۰ ورق دریایی  ۱۰.  A36. عرض ۱۵۰۰ ورق دریایی. ۱۲  A36  عرض۱۵۰۰ از هر سایز یک ظرفیت تهران یا مبدا خریداریم

×