فیدار سپهر فولاد الوند. برشکاری پارس

بیگدلی

78%
جزئیات...
شمش و تختال
11 شهریور، 1402 3 ماه پیش

خریدار شمش

درخواست خرید اسلب ۲۰۰ مبارکه و هرمزگان تا ۲۰۰۰ تن st37 انبار اصفهان و تهران غیر رسمی واریز ۲۴ الی ۴۸ ساعته رسمی ۴روز الی یک هفته را دارم.

×