بازرگانی حاج محمدی(بازرگانی رسولی)

حاج محمدی

41%
جزئیات...
ورق گالوانیزه و رنگی
28 مرداد، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق رنگی

خریدار ورق رنگی زرد رئال ۱۰۲۳ به میزان یک رول می باشیم.

×