بازرگانی حاج محمدی(بازرگانی رسولی)

حاج محمدی

41%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
28 مرداد، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق ۲ سیاه عرض ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول سنگین می باشم.

×