بازرگانی حاج محمدی(بازرگانی رسولی)

حاج محمدی

41%
جزئیات...
ورق گالوانیزه و رنگی
15 مرداد، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق گالوانیزه

ورق ۶۰ گالوانیزه عرض ۱۲۵ مقدار ۳/۵ تن( صورت برش داریم) خریداریم.

×