بازرگانی حاج محمدی(بازرگانی رسولی)

حاج محمدی

41%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
28 تیر، 1402 5 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه 6 میل اجدار عرض 1 یا 125 به میزان 1 ظرفیت خریداریم.

×